Jesteś tutaj: Zadania publiczne / Pracownia Liderów Prawa

Pracownia Liderów Prawa

W ramach zadania "Pracownia liderów prawa" Instytut był odpowiedzialny za zorganizowanie szkoleń z zakresu: praw autorskich, lobbingu, pracy zespołowej, podstaw prawa cywilnego w działalności NGO's, ekonomicznej analizy prawa, prawnych aspektów elektromobilności, wystąpień publicznych, wolności gospodarczej, komunikacji i PR, uzyskiwania dostępu do informacji publicznej. Projekt „Pracownia Liderów NGO’s” realizowany w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie II.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr POWR.02.16.00-00-0018/16-00 podpisana z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie liderem jest Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych, a partnerem Instytut Debaty Publicznej.