Zadania publiczne

Pomorska Szkoła Debaty Historycznej

Pomorska Szkoła Debaty Historycznej to półroczny cykl prelekcji, szkoleń i debat przeznaczonych dla 140 uczniów szkół średnich, realizowany na podstawie umowy z Muzeum Historii Polski w ramach programu "Patriotyzm Jutra". Podczas zajęć uczestnicy zdobywali zarówno wiedzę dotycząca przemian ustrojowych w Polsce, jak i umiejętności praktyczne, związane z wykorzystywaniem źródeł historycznych oraz uczestnictwem w dyskusjach dotyczących przeszłości. Projekt był realizowany w 7 miejscowościach województwa pomorskiego: Tczewie, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Rumi, Wejherowie, Kartuzach.

Pracownia Liderów Prawa

W ramach zadania "Pracownia liderów prawa" Instytut był odpowiedzialny za zorganizowanie szkoleń z zakresu: praw autorskich, lobbingu, pracy zespołowej, podstaw prawa cywilnego w działalności NGO's, ekonomicznej analizy prawa, prawnych aspektów elektromobilności, wystąpień publicznych, wolności gospodarczej, komunikacji i PR, uzyskiwania dostępu do informacji publicznej. Projekt „Pracownia Liderów NGO’s” realizowany w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie II.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr POWR.02.16.00-00-0018/16-00 podpisana z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie liderem jest Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych, a partnerem Instytut Debaty Publicznej.

Pomorska Akademia Kompetencji Obywatelskich

Pomorska Akademia Kompetencji Obywatelskich to projekt szkoleniowy realizowany na podstawie umowy z Narodowym Instytutem Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Celem projektu było wzmocnienie kompetencji obywatelskich 360 młodych mieszkańców województwa pomorskiego. Uczniowie wzięli udział w cyklu zajęć: wykładach prowadzonych przez nauczycieli akademickich, szkoleniach z trenerami biznesu, spotkaniach tutoringowych, debatach obywatelskich. Uczestnicy rozwijali swoje kompetencje miękkie, jak i nabywali wiedzę z zakresu funkcjonowania państwa i społeczeństwa. Projekt obejmował swoim zasięgiem szkoły w miejscowościach: Rumia, Reda, Wejherowo, Kartuzy, Puck, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Tczew, Malbork, Gniew, Sztum. 

Koncert zespołu CONTRA MUNDUM

18 sierpnia 2018 roku, na terenach Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance w Gdańsku, odbył się koncert zespołu CONTRA MUNDUM. Wydarzenie związane było ze zbliżąjącą się setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Koncert był częścią większego projektu pod nazwą "Wakacje z Bohaterami", realizowanego przez Instytut Debaty Publicznej. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Jego Ekscelencja Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź. Partnerem wydarzenia był Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku. Patronat medialny nad koncertem objęły: TVP3 Gdańsk, Radio Gdańsk S.A., Gdańsk Strefa Prestiżu. Projekt był dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 - 2021 w ramach Programu Dotacyjnego "Niepodległa".

Gdyńska Akademia Debaty

Zadanie publiczne realizowane na podstawie umowy z Miastem Gdynia. Projekt miał na celu ozwijanie u uczniów gdyńskich szkół kompetencji miękkich. W czasie zajęć uczniowie poznawali m. in. techniki antystresowe, zasady tworzenia argumentów w oparciu o klasyczne modele argumentacji. Zwieńczeniem uczestnictwa w Gdyńskiej Akademii Debaty był udział uczniów w debatach, które odbyły się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. W projekcie uczestniczyło łącznie 60 uczniów z 6 gdyńskich szkół.

Pomorska Liga Debat - Debaty z Energ(i)ą

Pomorska Liga Debat to cykl zajęć, które mają na celu wyposażenie uczniów pomorskich szkół średnich w kompetencje miękkie oraz promowanie postaw wolnościowych i patriotycznych wśród młodego pokolenia. Szczególny nacisk jest w nich położony na naukę sztuki wystąpień publicznych oraz poznanie podstaw i reguł debat oksfordzkich. Zajęcia odbywały się w budynkach szkół uczestniczących w programie. Finał i uroczyste podsumowanie Pomorskiej Ligi Debat odbyły się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku.

Gdańska Liga Debat

Zadanie publiczne realizowane w oparciu o umowę z Miastem Gdańsk. W ramach projektu "Gdańska Liga Debat" zorganizowano cykl szkoleń z zakresu wystąpień publicznych i debat oksfordzkich, które przeznaczone były dla uczniów gdańskich szkół średnich. Merytoryczne uzupełnienie stanowiły zaś wykłady tematyczne prowadzone przez dr Jarosława Ocha - pracownika naukowego Uniwersytetu Gdańskiego. Zwieńczeniem projektu była debata finałowa pt. "Należy wprowadzić przymus wyborczy w wyborach samorządowych", która odbyła się w Sali Herbowej Rady Miasta Gdańska.