O nas

Od 2015 roku organizujemy projekty edukacyjne służące rozwojowi umiejętności miękkich, budowie społeczeństwa obywatelskiego i promocji merytorycznej debaty, jako ważnej formy partycypacji społecznej. Organizowaliśmy szkolenia, prelekcje, wykłady oraz debaty oksfordzkie dla setek mieszkańców województwa pomorskiego, w tym uczniów i studentów. Do celów Instytutu należy działalność w zakresie rozwoju nauki oraz oświaty i wychowania.