Instytut

Instytut Debaty Publicznej został powołany w odpowiedzi na fakt, że komunikacja społeczna i interpersonalna odgrywają coraz bardziej doniosłą rolę w dzisiejszym świecie. Misją Instytutu jest organizacja najwyżej jakości projektów edukacyjnych, a także wspieranie budowy społeczeństwa obywatelskiego opartego na założeniach demokracji deliberatywnej poprzez promocję umiejętności miękkich, które są niezbędne zarówno w życiu prywatnym, jak i dyskusjach publicznych. Do celów Instytutu należy działalność w zakresie rozwoju nauki oraz oświaty i wychowania, a także promocja debaty jako wartościowej formy partycypacji w życiu społecznym.