Wakacje z Bohaterami - Koncert Zespołu CONTRA MUNDUM

W 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Instytut Debaty Publicznej organizuje wydarzenie pt. „Wakacje z bohaterami”, którego najważniejszym punktem będzie koncert zespołu rockowego CONTRA MUNDUM.

 

 

Wydarzeniem towarzyszącym koncertowi będzie konkurs "Wakacje z Bohaterami".

W jego ramach uczestnicy  reprezentujący różne grupy wiekowe będą mogli, w formie krótkiego nagrania filmowego, zaprezentować, kim są dla nich Bohaterowie Polski Niepodległej, a  także wskazać ulubiony utwór patriotyczny.

Przewiduje się, że wydarzenie będzie spotkaniem środowisk patriotycznych, upamiętniającym tak ważny jubileusz. Celem umożliwienia udziału w wydarzeniu szerokiemu gronu uczestników, na miejsce realizacji koncertu wybrano tereny Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance w Gdańsku. Koncert NIE BĘDZIE imprezą masową w rozumieniu ustawowym. Planowany termin koncertu to 18 sierpnia 2018r., godz.18:00.

Przewidywana liczba miejsc wynosi 999. Wstęp bezpłatny.

Organizatorzy postawili sobie za cel szerokie włączenie mieszkańców regionu w świętowanie przez Polskę obchodów niepodległościowych. Wśród uczestników znajdą się przedstawiciele dzieci i młodzieży oraz nauczycieli, wspólnot akademickich, stowarzyszeń patriotycznych, działaczy Solidarności, organizacji kombatanckich, administracji publicznej oraz mieszkańcy Ziemi Pomorskiej.

Projekt ten wpisuje się w ogólnopaństwowe obchody rocznicowe, wzmacniając poczucie wspólnoty w oparciu otwartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

Kontakt z koordynatorem:
Andrzej Skiba
Tel. +48 796 913 013
Mail.andrzej.skiba@instytutdebaty.pl

 

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA

na lata 2017 - 2021 w ramach Programu Dotacyjnego "Niepodległa".


CONTRA MUNDUM