12

Aktualności

Mijający rok był okresem wzmożonej pracy całego Instytutu, jak również wszystkich osób wspierających ideę merytorycznej debaty i skutecznej komunikacji. Tylko przez ostatnie trzy miesiące tego czasu przeprowadziliśmy ponad sto godzin szkoleń, uczestniczyliśmy w organizacji siedmiu turniejów krasomówczych, a także wsparliśmy inicjatywy z zakresu sztuki debatowania w sześciu pomorskich miejscowościach.

W dniu 18 września 2015 roku w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk miała miejsce konferencja inaugurująca działalność Instytutu Debaty Publicznej. W ramach spotkania omówiono kwestie leżące u podstaw powstania IDP, a także plany, które w najbliższych miesiącach będą realizowane. W konferencji udział wzięli przedstawiciele środowisk dziennikarskich, naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego, władze Miasta Gdańska, a także trójmiejscy mówcy. Tym co połączyło te środowiska jest dążenie do poprawy poziomu debaty publicznej, a także umiejętności z dziedziny retoryki i komunikacji w społeczeństwie.