12

Aktualności

W listopadzie oraz w grudniu bieżącego roku Instytut Debaty Publicznej podjął się realizacji kolejnego projektu z zakresu umiejętności miękkich, który został skierowany do gdańskiej młodzieży. W ramach podjętych działań odbył się cykl szkoleń i wykładów, w których uczestniczyło przeszło 120 osób, a także Finał Gdańskiej Akademii Debaty na Uniwersytecie Gdańskim.

W dniach 17-18 czerwca br. w Sejmie RP odbył się finał Turnieju o Puchar Prezesa IPN, który został rozegrany w formule debaty oksfordzkiej. Ryzgrywki poprzedzone były eliminacjami lokalnymi, odbywającymi się w całej Polsce. W wyniku rywalizacji najlepszą drużyną turnieju okazało się VI LO w Gdyni, z którym mieliśmy okazję pracować w ramach szkolenia przygotowującego do turnieju.

W dniach 16-17 kwietnia w Poznaniu odbyła się faza finałowa Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich, które organizowane były przez Fundację Edukacyjną G5. Po zaciętych sporach erystycznych zwycięstwo w turnieju przypadło młodym gdańszczanom, którzy z wystąpień publicznych szkolili się pod naszym czujnym okiem.

W dniach 18-20 marca na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyły się eliminacje IV edycji Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich, które są organizowane przez Fundację Edukacyjną G5. W turnieju udział wzięło siedemdziesiąt pięć drużyn reprezentujących szkoły średnie z całego kraju. Jednocześnie z czternastu pomorskich szkół do fazy finałowej zakwalifikowało się aż sześć. Podczas wydarzenia Instytut Debaty Publicznej reprezentowany był przez siedmiu przedstawicieli, który zasiedli w jury konkursu.

Mijający rok był okresem wzmożonej pracy całego Instytutu, jak również wszystkich osób wspierających ideę merytorycznej debaty i skutecznej komunikacji. Tylko przez ostatnie trzy miesiące tego czasu przeprowadziliśmy ponad sto godzin szkoleń, uczestniczyliśmy w organizacji siedmiu turniejów krasomówczych, a także wsparliśmy inicjatywy z zakresu sztuki debatowania w sześciu pomorskich miejscowościach.

W dniu 18 września 2015 roku w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk miała miejsce konferencja inaugurująca działalność Instytutu Debaty Publicznej. W ramach spotkania omówiono kwestie leżące u podstaw powstania IDP, a także plany, które w najbliższych miesiącach będą realizowane. W konferencji udział wzięli przedstawiciele środowisk dziennikarskich, naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego, władze Miasta Gdańska, a także trójmiejscy mówcy. Tym co połączyło te środowiska jest dążenie do poprawy poziomu debaty publicznej, a także umiejętności z dziedziny retoryki i komunikacji w społeczeństwie.